obra_15
obra_15_1
obra_15_10
obra_15_11
obra_15_12
obra_15_3
obra_15_6
1/7 
start stop bwd fwd

Edificis àrea participants de la Expo 2008

Es van construir diversos edificis per a l'Expo 2008 de Saragossa, aquests edificis van ser peculiars per les seves formes i acabat dels seus forjats.

  • Localització: Zaragoza
  • Empreses constructores: Ute Ferrovial/Agroman-Ocinsa
  • Any de construcció: 2007
  • Partides executades:

    2.811,00 m lineals Col·locació de beina tipus A.
    4300 m3 abocament de formigó
    2800 m2 d'encofrat vist