obra_21
obra_21_1
obra_21_10
obra_21_11
obra_21_12
obra_21_13
obra_21_3
obra_21_6
1/8 
start stop bwd fwd

UTE Garrigues Sud

El present projecte comprèn les següents infraestructures en les que vam ejecutar:
-Estació de bombament EB-3, situada al costat de la bassa E-3.
-Estació de filtrat a la sortida de l’embassament E-4 pel reg a la zona 600.2.
-Xarxa de distribució secundària per regar la zona 600.2.
-Execució dels hidrants de la zona 600.2 per a un total de 72 agrupacions.
-Xarxa de distribució terciària corresponent a la zona 600.2.

  • Localització: Les Garrigues (Lleida)
  • Empreses constructores: UTE Dragados–Arnó
  • Any de construcció: 2007
  • Partides executades:

    2300 m2 encofrat no vist
    1500 m2 encofrat vist
    4000 m3 abocament de formigó en fonaments i alçats