obra_34
obra_34_0
obra_34_10
obra_34_11
obra_34_3
obra_34_6
1/6 
start stop bwd fwd

Parc fotovoltàic de la fàbrica Renault de Flins, França

En aquesta obra el nostre personal ha realitzat  tota la part d’obra civil, incloent-hi les cimentacions, les rases per passar els cables elèctrics i la reposició de l’asfalt.

També s’encareguen de la reforma de l’edifici del centre de control, la protección dels pilars i la col.locació del segellament de les juntes dels panells solars.

  • Localització: Flins (France)
  • Empreses constructores: Elecfrance (Grupo Elecnor)
  • Any de construcció: 2011

Partides executades:

30.000 m3 Formigó abocat a les cimentacions i a les rases

1.180 u Cimentacions de pilars metàlics

2.600 ml. Rases per a fer passar els cables elèctrics

85 u Col.locació d’aquetes

5.000 m2 Asfaltat