obra_5
obra_5_1
obra_5_10
obra_5_11
obra_5_12
obra_5_13
obra_5_14
obra_5_3
obra_5_6
obra_5_7
obra_5_9
01/11 
start stop bwd fwd

Naus CTT Can tunis. BCN

Aquí es van construir unes naus taller i un ramal de via per al seu accés, té la capacitat per emmagatzemar sis trens d'alta velocitat.

 • Localització: Can tunis (Barcelona)
 • Empreses constructores: Comsa
 • Any de construcció: 2007
 • Partides executades:

  5.500,00 - M3 formigonat mitjançant bomba formigó o direct.de canal
  10.626,21 - M3 execució de solera nau formigonat i encofrat
  7.000,00 - M3 execució de solera via sobre pilars formigonats i encof.
  6.316,07 - M3 execució de col·lector de pluvials sense aportació material
  3.798,84 - M execució de drenatge industrial sense aportació material
  5.695,01 - Ud col·locació de plaques d'ancoratge soldades sense ap.material
  14.384,30 - Ud encofrat de paraments verticals