obra_24
obra_24_1
obra_24_10
obra_24_11
obra_24_12
obra_24_13
obra_24_14
obra_24_15
obra_24_16
obra_24_17
obra_24_3
obra_24_6
obra_24_7
obra_24_9
01/14 
start stop bwd fwd

 

Dessaladora del Prat de Llobregat

En aquesta obra realitzem els treballs d'encofrat en les àrees de filtres, estacions de bombes, emissari i uns altres treballs més.

 • Localització: El Prat de Llobregat (Barcelona)
 • Empreses constructores: Dragados - Drace - ATLL
 • Any de construcció: 2008
 • Partides executades:

  5.325,00 m2 Formació d'encofrat recte en soleres i fonaments
  57.556,00 m2 Formació d'encofrat recte en alçats de murs
  22.154,00 m2 Formació d'encofrat recte en lloses i bigues
  8.365,00 m3 Abocament de formigó de neteja
  16.919,50 m3 Abocament de formigó en lloses i bigues
  22.545,00 m3 Abocament de formigó murs
  9.916,00 m3 Abocament de formigó en soleres i fonaments