obra_23
obra_23_1
obra_23_10
obra_23_11
obra_23_12
obra_23_13
obra_23_14
obra_23_15
obra_23_16
obra_23_3
obra_23_6
obra_23_7
obra_23_9
01/13 
start stop bwd fwd

Estació de bombeig de Rialp

Aquí es va construir la sala de bombeig i la seva pujada d'aigües mitjançant la colocació d'una canonada per a abastir al canal Segarra Garrigues.
L'estació consta de 8 bombes i unes canonades de de 3000 mm de diàmetre. També executem tot l'encofrat i tancament d'estació de bombeig.

 • Localització: Rialp (Lleida)
 • Empreses constructores: UTE FCC-Comapa
 • Any de construcció: 2003
 • Partides executades:

  9.915,84 m3 Abocament de formigó estructural
  15.408,82 m3 Abocament de formigó en prisma
  10.919,47 m2 Encofrat i desencofrado mur 2 capes
  5.177,03 m2 Encofrat i desencofrado mur 1 cara
  3.062,64 m2 Encofrat de tapis i tancaments
  1.922,41 m lineal Col·locació de junta hidroexpansiva
  23.497,00 ud Segellat de diwidag
  4.092,93 m2 Pintar i col·locar làmina de PVC per impermeabilitzar els murs
  31.144,00 kg Reformar armadura en murs en zones de calaixos
  1.218,00 m lineal Soldadura
  1.277,42 m2 Formació de paret de 10 cm
  2.061,52 m2 Revocación de paret
  1.385,43 m2 Col·locació de terratzo
  27.488,00 ud Muntatge i desmuntatge de bastida
  2.248,00 m lineals Coloc. tub dren, incl. colocac. de geotèxtil i entend. manual de graveta
  112,36 m2 Encofrat Howel-Bunger