obra_30
obra_30_0
obra_30_1
obra_30_11
obra_30_12
obra_30_13
obra_30_14
obra_30_2
obra_30_3
obra_30_4
obra_30_5
obra_30_6
obra_30_8
01/13 
start stop bwd fwd

Ronda Sud Igualada

Durant l’estiu del 2010, el Grup Copuno, va acabar l’obra en la que va realizar diferents estructures durant un periode de 3 anys.

Les obres més destacades han estat els viaducte i els diferents passos superiors i inferiors, que es van realizar mitjançant piles trepants (amb un acabat magnífic).

En aquesta obra també ejecutem serveis afectars, els quals es duen a terme en diferents “cunetes”, prismes, baixants…etc.

A l’igual que el personal per al control i les ajudes pe als moviments de terres.

  • Localització: IGUALADA
  • Empreses constructores: FCC de construccion
  • Any de construcció: 2010