obra_22
obra_22_1
obra_22_10
obra_22_11
obra_22_12
obra_22_3
obra_22_6
1/7 
start stop bwd fwd

UTE GORG. Línea 9 del metro de Barcelona. Fase I

Nova construcció de la línia 9 del metre de Barcelona que unirà l'aeroport del Prat amb Badalona mitjançant túnels amb les seves respectives estacions. El Grup COPUNO EMCONOPA treball en diverses Estacions, pous d'introducció i en la Llosa Intermèdia d'alguns trams en els quals hi havia una profunditat aprox. de 50m i diversos quilòmetres de longitud.

 • Localització: Barcelona
 • Empreses constructores: UTE Gorg L9. Acciona, Comsa, Sorigue, Dragados
 • Any de construcció: 2005
 • Partides executades:

  2.284,21 m lineal Execució de llosa intermèdia incloent el moviment diari de carro metàl·lic i muntatge d'armadures de ferro
  18.273,65 m3 Bombament estès i vibrat de formigó
  11.421,03 m lineals Col·locació canonada P.V.C. per a passants
  18.273,65 Ud Trepants per a connexió de llosa intermèdia amb anell dovelles
  9.023,14 m lineals Desmuntatge canonada de ventilació
  8.207,15 m2 Encofrat i desencofrado pla
  53.5559,35 m3 Abocament i vibrat de formigó en armadures
  1.900,00 m3 Excavació manual de terres a cel obert o entre pantalles
  3.735,02 m3 Demolició amb mitjans manuals o mecànics d'estructures de formigó
  4.374,50 ud Perforació d'an amb morter o resina
  350,00 m lineals Execució de col·lector de formigó de diàmetre inferior a 100 mm, totalment acabat