obra_18
obra_18_1
obra_18_10
obra_18_11
obra_18_12
obra_18_3
obra_18_6
1/7 
start stop bwd fwd

Túnel de Bracons

Després de sis anys de construcció s'ha acabat una obra molt laboriosa, donat que en ella s'han executat viaductes, obres de drenatge i diversos túnels, un d'ells és el tercer túnel més llarg de Catalunya amb 4,5km de longitud.

 • Localització: Vic (Girona)
 • Empreses constructores: UTE FCC-Guinovart
 • Any de construcció: 2004
 • Partides executades:

  303.188,28 m2  Encofrat, desencofrat en parament vist i abocament de formigó en alçats

  208,00 HR Treballs muntatge bassa sistema de tractament d'aigües

  902,00 m2 Formigó de neteja HM-15

  1.820,00 m3 Formigó en fonaments