obra_13
obra_13_1
obra_13_10
obra_13_11
obra_13_12
obra_13_3
obra_13_6
1/7 
start stop bwd fwd

Estació de Ferrocarrils de Terrassa

Es va executar una estació a Terrassa que vam construïr en poc temps, vam realitzar els treballs d'encofrat en les andanes, l'estructura de l'estació i la part d'obra de paleta de la mateixa.

 • Localització: Terrassa (Barcelona)
 • Empreses constructores: Comsa
 • Any de construcció: 2007
 • Partides executades:

  450,00 m3 Abocament de formigó en rases o fonaments
  1.240,00 m3 Abocament de formigó en alçats de mur de contenció
  232,33 m3 Abocament de formigó per a capes d'anivellament o neteja
  360,00 m3 Abocament de formigó per a lloses
  2.480,00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb panells metàl·lics per a alçats de mur de contenció.