obra_12
obra_12_1
obra_12_10
obra_12_11
obra_12_12
obra_12_3
obra_12_6
1/7 
start stop bwd fwd

Túnel i baixador “El Portillo”

Estació soterrada i adossada a la traça del túnel actual que travessa Saragossa i connectada al mateix.
Consta d'un edifici en superfície en forma de prisma de 22m x 21m x 7.20 d'altura. Adossat a aquest un altre prisma de 14x14m.
Disposa d'una andana central i dues vies d'estacionament a un costat i a l'altre. També es van executar diversos treballs d'encofrat al túnel i uns altres treballs diversos.

 • Localització: Zaragoza
 • Empreses constructores: Ute Ferrovial-Agroman-Ocinsa
 • Any de construcció: 2007
 • Partides executades:

  18.961,24 PA neteja
  3.320,41 m3 Abocament de formigó
  5.875,59 m lineals Tanca obra
  1.826,59 m2 Encofrat i desencofrado mur formigó a 2 cares
  3.554,06 m2 Encofrat i desencofrado llosa horitzontal
  2.300,20 m2 Encofrat i desencofrado bigues
  1.209,98 m2 Encofrat i desencofrado llosa inclinada