obra_8
obra_8_10
obra_8_11
obra_8_12
obra_8_13
obra_8_14
obra_8_15
obra_8_6
1/8 
start stop bwd fwd

Carretera C-12 Ager–Cruella de Balaguer

A la nova carretera C-12 va caldre realitzar alguns viaductes en els quals vam aportar part del personal per a la seva execució. Tambien vam realitzar treballs pels de conductes eléctrics, sanejaments i diversos treballs més.

 • Localització: Balaguer (Lleida)
 • Empreses constructores: Copisa
 • Any de construcció: 2006
 • Partides executades:

  1.928,69 m3 Abocament i reglat de formigó de neteja en zapates
  6.160,00 m3 Abocament i vibrat de formigó en farcits
  8.162,00 m3 Abocament, vibrat i curat de formigó en fonaments i encepats
  6.164,23 m3 Abocament, vibrat i curat de formigó en alçats
  7.213,50 m2 Encofrat en fonaments
  9.381,00 m2 Encofrat en alçats superiors a 8 m d'alçada