obra_7
obra_7_1
obra_7_10
obra_7_11
obra_7_12
obra_7_3
obra_7_6
1/7 
start stop bwd fwd

Carretera C-14 Tàrrega

Es va executar el condicionament de la C-14 de Tarrega, es van executar diversos passos inferiors i superiors, tambíén tots els drenatges.

 • Localització: Tárrega (Lleida)
 • Empreses constructores: FCC
 • Any de construcció: 2006
 • Partides executades:

  19.140,52 m3 - Trasdosados i farcits d'estructures
  2.158,00 m Col·locació de tub de formigó de 30 cm
  3.634,00 m Col·locació de tub de formigó de 60 cm
  1.203,70 m Col·locació de tub de polietilè 160 cm
  6.977,00 m2 Abocat de formigó de neteja de 10cm de gruix
  7.734,00 m3 Abocament i vibrat de formigó en zapatas
  12.051,00 m2 Encofrat i desconfrado en zapatas
  9.841,00 m2 Encofrat i desencofrado en alçats
  9.046,00 m3 Execució de farcit filtrant i col·locació de geotèxtil