obra_6
obra_6_1
obra_6_10
obra_6_12
obra_6_14
obra_6_15
obra_6_3
obra_6_6
obra_6_7
obra_6_9
01/10 
start stop bwd fwd

UTE Plana del Vent. CTCC Vandellós

En aquesta obra el Grup Copuno Emconopa va realitzar un volum d'obra molt important, executem treballs en la torre de refrigeració, casa de bombes, emissari, murs tallafocs, fonaments en calderes, sanejaments, urbanització i uns altres treballs d'ajudes.

 • Localització: Vandellós (Tarragona)
 • Empreses constructores: UTE Ferrovial/Agromán - Técnicas Reunidas
 • Any de construcció: 2005
 • Partides executades:

  49.394,73 M3 Formigó de neteja
  6.648,04 M2 Encofrat de mur vist
  48.338,37 M3 Abocament formigó en reblert abocats amb bomba
  23.791,38 M2 Encofrat i desencofrado de murs a 2 cares
  6.284,51 M3 Abocament formigó en fonaments amb bomba
  28.376,45M3 Abocament formigó en murs amb bomba
  11.629,97 M3 Abocament formigó en lloses amb bomba
  18.567,44 M3 - Abocament de formigó en zapata amb bomba