50292 tottenham court road wth october 2012

COPUNO UK earn its third Crossrail contract

With this award, the C410, three contracts have been signed by COPUNO UK in the Crossrail.

This contract will carry out  the execution of accesses and caverns for Bond Street and Tottenham Court Road stations

 

 

Mitjançant aquesta, COPUNO té la intenció de fer-se lloc en el mercat nórdic i avança un cop més en la seva expansió internacional.